Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 10
While the opening tool did the lion's share of the work, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive. Set the iMac face-up on a table. Starting from the top right corner of the iMac, insert a plastic card between the display and frame.
  • While the opening tool did the lion's share of the work, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive.

  • Set the iMac face-up on a table.

  • Starting from the top right corner of the iMac, insert a plastic card between the display and frame.

  • Be careful not to insert it more than 3/8" (9.5 mm), or you may damage internal components.

Hoewel je openingstool het leeuwendeel van het werk al heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastgelijmd zitten. Een plastic kaart is tot slot nodig om de laatste stukken lijm los te maken.

Zet je iMac op een tafel met het scherm naar boven.

Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.

Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in de computer steekt, aangezien je in dat geval riskeert onderdelen in de computer te beschadigen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.