Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Use your fingers to lift the speaker module up and out of its recess to remove it. Part of the speaker module sits underneath a delicate ribbon cable. Take care not to snag the speaker module on the cable as you remove it. Part of the speaker module sits underneath a delicate ribbon cable. Take care not to snag the speaker module on the cable as you remove it.
  • Use your fingers to lift the speaker module up and out of its recess to remove it.

  • Part of the speaker module sits underneath a delicate ribbon cable. Take care not to snag the speaker module on the cable as you remove it.

Gebruik je vingers om de speakermodule omhoog en uit de inkeping te tillen.

Een deel van de speakermodule bevindt zich onder een fragiele lintkabel. Zorg dat je de kabel niet beschadigt bij het verwijderen van de speakermodule.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.