Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a Phillips screwdriver to remove the two 4.5 mm screws securing the right trigger button assembly to the motherboard.
Remove the right trigger button assembly
  • Use a Phillips screwdriver to remove the two 4.5 mm screws securing the right trigger button assembly to the motherboard.

Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 4.5 mm lange schroeven die de rechter triggerknopmodule aan het moederbord bevestigen te verwijderen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.