Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 3 vertalen

Stap 3
Use a pair of tweezers or your fingers to carefully lift the game card reader and maneuver it to the left to slide the cable out of its connector. Remove the game card reader and headphone jack. Remove the game card reader and headphone jack.
  • Use a pair of tweezers or your fingers to carefully lift the game card reader and maneuver it to the left to slide the cable out of its connector.

  • Remove the game card reader and headphone jack.

Gebruik een pincet of je vingers om de gamekaartlezer voorzichtig omhoog te tillen en deze naar links te bewegen om de kabel uit het contact te kunnen schuiven.

Verwijder de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.