Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 2 vertalen

Stap 2
Use a spudger or your fingers to lift the shield plate up and out of the device. You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste. Remove the shield plate.
  • Use a spudger or your fingers to lift the shield plate up and out of the device.

  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.

  • Remove the shield plate.

  • Clean off the old thermal paste from the shield plate and heat sink using isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the heat sink before reassembly.

Gebruik een spudger of je vingers om de beschermplaat uit het toestel omhoog te tillen en te verwijderen.

Je kunt wat weerstand voelen in deze stap. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat lichtjes aan het koellichaam is bevestigd met behulp van thermische lijm.

Verwijder de beschermplaat.

Verwijder de oude thermische lijm van de beschermplaat en het koellichaam met behulp van wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek. Breng nieuwe thermische lijm aan op het koellichaam voordat je je telefoon weer volledig in elkaar zet en sluit.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.