Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Engels
Japans

iPad 2 Wi-Fi EMC 2560のロジックボードの交換

Handleidingsinformatie

= Klaar = Onvolledig

   Beschrijf het specifieke gedeelte of onderdeel van deze device waar u mee bezig bent. Voorbeeld: batterij

   Maak een titel aan.

   Deze korte beschrijving van 1 of 2 zinnen verschijnt in de zoekresultaten.

   Geef achtergrondinformatie weer voordat de lezer de handleiding induikt.

   Stappen

   Stap 1

   プラスチック製開口ツールを使って、ディスプレイデータケーブルのロックを持ち上げます。

   Stap 2

   リアパネルアセンブリからLCDアセンブリを取り外します。

   Stap 3

   ドックコネクタケーブル上にテープが貼られていれば、プラスチック製開口ツールを使って剥がします。

   Stap 4

   ロジックボード上のソケットからスピーカーケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。

   Stap 5

   次のネジを外します:

   Stap 6

   ヘッドホンジャック/コントロールボードケーブルの先端を覆っているテープがあれば、ピンセットを使って剥がします。

   Stap 7

   スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャック/コントロールボードケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。

   Stap 8

   スパッジャーの先端をヘッドホンジャック/コントロールボードリボンケーブルの下にスライドして、リボンケーブルの接続を外します。

   Stap 9

   2つ目のメタル製ブラケットをデジタイザーケーブルソケット付近のリアケースに固定している2.1mmプラスネジを2本外します。

   Stap 10

   プラスチック製開口ツールの先端を使って、リアケースに留められた接着剤を剥がし、ロジックボードを慎重に持ち上げます。

   Stap 11

   リアケースからロジックボードを持ち上げ、バッテリー側に向けて裏返します。

   Stap 12

   スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタを持ち上げます。

   Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.