Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the headphone jack/control board cable ZIF socket. Be sure you are prying upward on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the headphone jack/control board cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying upward on the hinged retaining flap, not the socket itself.

スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャック/コントロールボードケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。

ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.