Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the headphone jack/control board cable ZIF socket. Be sure you are prying upward on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the headphone jack/control board cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying upward on the hinged retaining flap, not the socket itself.

Klappe die Halteklappe am ZIF Verbinder des Kopfhörerkabels/Steuerplatinenkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.

Achte darauf, nur an der scharnierartigen Halteklappe zu hebeln, nicht am Sockel selbst.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.