Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 2 vertalen

Stap 2
Insert the point of a spudger or a pair of tweezers into the notch in the top left corner of the midframe and pry up to release the clips holding it in place. Remove the loudspeaker and lower midframe. Remove the loudspeaker and lower midframe.
Remove the loudspeaker
  • Insert the point of a spudger or a pair of tweezers into the notch in the top left corner of the midframe and pry up to release the clips holding it in place.

  • Remove the loudspeaker and lower midframe.

Steek de punt van een spudger of een pincet in de inkeping in de linker bovenhoek van het midframe en duw deze omhoog om het midframe los te maken uit de klemmen die het vasthouden.

Verwijder de luidspreker en het onderste midframe.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.