Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector. When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Disconnect the battery
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector.

  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.

使用撬棒撬起并断开电池接口。

当断开此类接口的连接时,请注意不要移动插座周围的小型表面安装组件。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.