Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector. When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Disconnect the battery
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector.

  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.

スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの接続をこじ開けて外します。

このようにコネクタの接続を外す際は、ソケット周辺の表面上についている小さなコンポーンネントを紛失しないようにご注意ください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.