Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector. When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Disconnect the battery
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector.

  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.

Utilizza uno spudger per far leva e disconnettere il connettore della batteria.

Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non spostare i piccoli componenti della scheda madre che circondano la presa.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.