Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 15 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Unplug and power off your phone before you begin.
Heat the bottom edge
  • Unplug and power off your phone before you begin.

  • Heat an iOpener and apply it to the back cover's bottom edge for two minutes.

  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.

开始之前,请拔下电话并关闭电源。

加热iOpener并将其涂在后盖的底部边缘两分钟。

也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热——显示屏和内置电池都容易受到热损坏。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.