Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 11 vertalen

Stap 11
Use a spudger to gently lift the motherbord from the upper-left corner. Carefully remove the motherboard. Move the ribbon cables out of the way as necessary. Do not pull the motherboard out if it becomes snagged on any cables.
  • Use a spudger to gently lift the motherbord from the upper-left corner.

  • Carefully remove the motherboard.

  • Move the ribbon cables out of the way as necessary. Do not pull the motherboard out if it becomes snagged on any cables.

Gebruik een spudger om het moederbord omhoog te tillen, beginnend bij de linker bovenhoek.

Verwijder het moederbord op voorzichtige wijze.

Duw de lintkabels zo ver als nodig is uit de weg. Trek het moederbord niet uit de telefoon als het aan of achter andere kabels blijft hangen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.