Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 10
Remove the three 4 mm Phillips screws securing the motherboard. There are triangles next to the holes indicating the motherboard screw locations.
  • Remove the three 4 mm Phillips screws securing the motherboard.

  • There are triangles next to the holes indicating the motherboard screw locations.

Verwijder de drie 4 mm lange Phillips-schroeven die het moederbord bevestigen.

Er staan driehoeken naast de plekken waar de schroeven, die het moederbord bevestigen, zich bevinden.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.