Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 4 vertalen

Stap 4
Use the tip of a spudger to disconnect the orange ribbon cable connecting the battery to the motherboard. Use the tip of a spudger to disconnect the orange ribbon cable connecting the battery to the motherboard.
Disconnect the battery
  • Use the tip of a spudger to disconnect the orange ribbon cable connecting the battery to the motherboard.

Gebruik de punt van een spudger om de oranje lintkabel, die de batterij aan het moederbord verbindt, los te koppelen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.