Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 7
Remove the three 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case. Lift the optical drive from its right edge and pull it out of the computer.
  • Remove the three 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case.

  • Lift the optical drive from its right edge and pull it out of the computer.

Retirez les trois vis cruciformes de 2,5 mm fixant le lecteur optique au boîtier supérieur.

Soulevez le lecteur optique par son bord droit et retirez-le de l'ordinateur.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.