Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 3
Here's a view you won't see anywhere else, unless you have an X-ray machine from Creative Electron. While our teardown is just getting started, theirs is already done. The Duo's entire left half bears a striking resemblance to a miniature iPad—great big battery, with a sliver of circuit board snaking around the right side. The right half looks like nothing we remember seeing before—it's almost a solid wall of circuit board, with a little window in the middle for the second battery.
  • Here's a view you won't see anywhere else, unless you have an X-ray machine from Creative Electron. While our teardown is just getting started, theirs is already done.

  • The Duo's entire left half bears a striking resemblance to a miniature iPad—great big battery, with a sliver of circuit board snaking around the right side.

  • The right half looks like nothing we remember seeing before—it's almost a solid wall of circuit board, with a little window in the middle for the second battery.

Hier zie je wat je nergens anders gaat zien, tenzij je zelf een röntgenapparaat van Creative Electron hebt weten te bemachtigen. Hoewel onze demontage net is begonnen, is die van hen reeds voltooid.

De gehele linkerhelft van de Duo komt in grote mate overeen met een miniatuur iPad—mega grote batterij plus een smalle strip printplaat aan de rechterkant.

De rechterhelft lijkt op niets dat we hiervoor hebben gezien—het lijkt op een muur vol printplaat, met een klein raampje in het midden voor de tweede batterij.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.