Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 11
Gently twist the plastic card sideways to create a gap between the display and frame. Move slowly and be careful not to stress the display glass too much—you only need to make a gap of about 1/4".
  • Gently twist the plastic card sideways to create a gap between the display and frame.

  • Move slowly and be careful not to stress the display glass too much—you only need to make a gap of about 1/4".

Kantel je plastic kaart op rustige wijze naar de zijkant om zo een opening tussen het scherm en het frame te creëren.

Beweeg langzaam en wees voorzichtig bij het druk zetten op het glazen scherm—je hebt slechts een opening van 1/4" (ongeveer 6.35 mm) nodig.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.