Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Starting on the left side of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear enclosure. The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" into the display. Otherwise, you risk severing antenna cables and causing serious damage.
Insert the opening tool
  • Starting on the left side of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear enclosure.

  • The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" into the display. Otherwise, you risk severing antenna cables and causing serious damage.

Steek je iMac-openingstool in de opening tussen het glazen paneel en de achterste behuizing. Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-/uitknop.

De naaf op de iMac-openingstool weerhoudt je ervan om het wiel te ver in het toestel te duwen. Als je een andere tool gebruikt, zorg dan dat je deze niet meer dan 3/8" (is ongeveer 9.5 mm) in het scherm brengt. Anders loop je het risico de antennekabels te beschadigen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.