Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
De-route the left speaker cable by pulling it straight up out of the retaining clip in the back of the rear enclosure.
  • De-route the left speaker cable by pulling it straight up out of the retaining clip in the back of the rear enclosure.

左側スピーカーケーブルを、背面エンクロージャーの裏面についている固定クリップから配線を外して引き抜きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.