Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 15
Gently twist the card upward, slightly increasing the space between the display and frame. As with the other side, twist slowly to allow the adhesive time to separate, and be careful not to over-stress the display glass.
  • Gently twist the card upward, slightly increasing the space between the display and frame.

  • As with the other side, twist slowly to allow the adhesive time to separate, and be careful not to over-stress the display glass.

ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。

反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.