Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 10
The strangest thing about these phones so far is, of all things, what lies underneath the motherboards. To soak up all the heat from each phone's octo-core processor, we expect to find a sprawling copper vapor chamber here—the kind Samsung was always quick to brag about in previous Galaxy Phones. But instead, we find a multi-layered graphite thermal pad. Stranger still, it seems some other Note 20 phones do have copper heat pipes—but not our US-spec model. Does the Exynos SoC on international models require different cooling hardware than our phones, with their Snapdragon processors?
  • The strangest thing about these phones so far is, of all things, what lies underneath the motherboards.

  • To soak up all the heat from each phone's octo-core processor, we expect to find a sprawling copper vapor chamber here—the kind Samsung was always quick to brag about in previous Galaxy Phones. But instead, we find a multi-layered graphite thermal pad.

  • Stranger still, it seems some other Note 20 phones do have copper heat pipes—but not our US-spec model. Does the Exynos SoC on international models require different cooling hardware than our phones, with their Snapdragon processors?

  • Our friend Zack, of JerryRigEverything fame, tells us his South Korea model also has graphite. Stay tuned for more details on that.

  • Our next thought was, maybe this comes down to heat-prone 5G mmWave hardware, which not all Notes have—but that doesn't line up either. Is it some kind of A/B test on new cooling hardware? There must be some logic here, but we can't figure it out. Let us know if you have ideas.

  • Update: We gathered some additional intel on the different cooling systems and some inside dirt on Samsung's design process. Read all about it!

  • Speaking of mmWave modules—both our phones have them, but only two each. In contrast, the Note10+ 5G and S20 Ultra got three. Has the hardware improved such that only two are needed, or is something else going on?

Het meest vreemde aan deze telefoons, tot nu toe, is wat er onder het moederbord ligt.

Om alle warmte van octo-core processors in beide telefoons op te kunnen vangen, verwachtten we hier een uitgebreide koperen kamer—van het soort waar Samsung altijd over opschepte in vorige generaties Galaxy-telefoons. Maar in plaats daarvan vinden we een multi-gelaagde grafieten thermisch kussen.

Wat nog vreemder is: het lijkt erop dat sommige andere Note 20-telefoons wél een koperen koellichaam bevatten—maar ons US-spec model dus niet. Zou het zijn dat de Exynos SoC in de internationale modellen een ander soort koelhardware nodig heeft dan onze telefoons met hun Snapdragon-processors?

Misschien niet—want onze vriend Zack, van JerryRigEverything, heeft ons verteld dat zijn internationale model ook grafiet bevat. Blijf hangen voor een uitgebreidere uitleg van dit alles.

Onze volgende gedachte was dat dit wellicht komt door de warmtegevoelige 5G mmWave hardware, die niet alle Note's hebben—maar ook dat kan het niet volledig verklaren. Is het een soort A/B-test van nieuwe koelhardware? Er moet ergens een logica in te vinden zijn, maar wij weten niet waar. Laat het weten als jij een idee hebt van wat hier gaande is.

Nu we het toch over mmWave-modules hebben—beide telefoons hebben er ieder twee. Ter vergelijking: de Note10+ 5G en S20 Ultra hebben er drie. Is de hardware zodanig verbeterd dat er nu enkel twee nodig zijn, of is er iets anders aan de hand?

[* black] The strangest thing about these phones so far is, of all things, what lies underneath the motherboards.
[* icon_reminder] To soak up all the heat from each phone's octo-core processor, we expect to find a sprawling copper vapor chamber here—the kind Samsung was always quick to brag about in [guide|131607|previous|stepid=259201|new_window=true] [guide|120331|Galaxy Phones|stepid=232003|new_window=true]. But instead, we find a multi-layered graphite thermal pad.
[* black] Stranger still, it seems [https://youtu.be/rHMOm_3whOM?t=966|some other Note 20 phones|new_window=true] ''do ''have copper heat pipes—but not our US-spec model. Does the Exynos SoC on international models require different cooling hardware than our phones, with their Snapdragon processors?
[* black] Maybe not—because ourOur friend Zack, of ''JerryRigEverything'' fame, tells us [https://www.youtube.com/watch?v=7eQG8mRlYHM&t=1s|his internationalSouth Korea model|new_window=true] ''also'' has graphite. Stay tuned for more details on that.
[* black] Maybe not—because ourOur friend Zack, of ''JerryRigEverything'' fame, tells us [https://www.youtube.com/watch?v=7eQG8mRlYHM&t=1s|his internationalSouth Korea model|new_window=true] ''also'' has graphite. Stay tuned for more details on that.
[* black] Our next thought was, maybe this comes down to heat-prone 5G mmWave hardware, which not all Notes have—but that doesn't line up either. Is it some kind of A/B test on new cooling hardware? There must be some logic here, but we can't figure it out. Let us know if you have ideas.
[* icon_reminder] '''Update''': We gathered some additional intel on the different cooling systems and some inside dirt on Samsung's design process. [https://www.ifixit.com/News/43501/why-samsung-built-competing-cooling-systems-inside-the-note-20-and-why-its-probably-fine|Read all about it!]
[* black] Speaking of mmWave modules—both our phones have them, but only two each. In contrast, the [guide|125590|Note10+ 5G] and [guide|131607|S20 Ultra] got three. Has the hardware improved such that only two are needed, or is something else going on?

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.