Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 4 vertalen

Stap 4
Lift the left speaker straight up from the bottom and remove it.
Remove the left speaker
  • Lift the left speaker straight up from the bottom and remove it.

Til de linkerspeaker in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit het toestel.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.