Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 6 vertalen

Stap 6
Lift the antenna bar straight up and out of the case. Take care not to snag the antenna bar on any cables or connectors. You may encounter resistance from the clips in the middle of the antenna bar holding it in the case. You may pull hard without damaging anything as long as you pull straight up, perpendicular to the case. Remove the antenna bar.
Remove the antenna bar
  • Lift the antenna bar straight up and out of the case. Take care not to snag the antenna bar on any cables or connectors.

  • You may encounter resistance from the clips in the middle of the antenna bar holding it in the case. You may pull hard without damaging anything as long as you pull straight up, perpendicular to the case.

  • Remove the antenna bar.

Til de antennebalk in een rechte beweging omhoog en uit de behuizing. Wees voorzichtig dat je de antennekabel hierbij niet breekt op nog vastzittende kabels of aansluitingen.

Het kan zijn dat je wat weerstand ontmoet van de klemmen in het midden van de antennebalk, welke de balk aan de behuizing bevestigen. Je kunt hard aan de balk trekken zonder schade te veroorzaken, als je maar zorgt dat je in een rechte beweging omhoog trekt, loodrecht ten opzichte van de behuizing.

Verwijder de antennebalk.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.