Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 5 vertalen

Stap 5
Remove the battery.
Remove the battery
  • Remove the battery.

  • Calibrate your newly installed battery: charge it to 100%, and keep charging it for at least 2 more hours. Unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.

  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook's SMC.

Verwijder de batterij.

Kalibreer je nieuwe batterij na installatie: laad deze op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Haal je toestel vervolgens van de oplader af en gebruik deze totdat deze zich uitschakelt vanwege een lege batterij. Wacht dan minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.

Als je laptop zich vreemd gedraagt na het installeren van je nieuwe batterij, kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.