Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker. With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board. With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
  • Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker.

  • With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.

将撬棒的尖端滑到左侧扬声器电缆下方,然后笔直向上撬起以断开扬声器连接。

在断开接口的情况下,将撬棒的扁平端滑到电缆下方,以分离将电缆固定到主板上的粘合剂。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.