Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker. With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board. With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
  • Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker.

  • With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.

スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルの下にスライドして、スピーカーの接続をまっすぐ持ち上げます。

コネクタの接続が外れたら、スパッジャーの平面側先端をケーブルの下にスライドして、ロジックボードにケーブルを固定している接着剤を剥がします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.