Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker. With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board. With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
  • Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker.

  • With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.

Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro e fai leva verso l'alto per scollegare lo speaker.

Una volta scollegato il connettore, fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo per staccare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda logica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.