Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use tweezers to lift the adhesive pull tab at the top of the right speaker enough that you can grab it with your fingers. Grab the adhesive strip pull tab and slowly and carefully pull the adhesive strip out from under the speaker. Keep the angle of the adhesive strip as parallel to the laptop as you can. Try to avoid dragging it across the inside of the case.
  • Use tweezers to lift the adhesive pull tab at the top of the right speaker enough that you can grab it with your fingers.

  • Grab the adhesive strip pull tab and slowly and carefully pull the adhesive strip out from under the speaker.

  • Keep the angle of the adhesive strip as parallel to the laptop as you can. Try to avoid dragging it across the inside of the case.

  • If the adhesive strip breaks, or if the first adhesive strip broke, use a heated iOpener or heat gun to help remove the adhesive:

  • Apply heat to the speaker to soften the adhesive underneath.

  • Carefully slide a spudger or opening pick underneath the speaker to separate the adhesive.

使用镊子将右扬声器顶部的粘性拉条抬起到足以用手指抓住的位置。

抓住胶带的拉条,然后缓慢小心地将胶带从扬声器下方拉出。

尽可能使胶带的角度与笔记本电脑平行。尽量避免将其拖到机箱内部。

如果胶带断裂,或者第一条胶条断裂,请使用加热的iOpener或热风枪来帮助除去胶粘剂:

向扬声器加热,以软化下方的粘合剂。

小心地将撬棒或撬棒滑到扬声器下方,以分离粘合剂。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.