Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 37
Open the locking flap on the microphone array's ZIF connector by prying it straight up from the logic board. Disconnect the microphone array by pulling its cable away from the logic board until it releases from its socket. If possible, pull on the tape attached to the cable, rather than the cable itself, to reduce the risk of damage.
  • Open the locking flap on the microphone array's ZIF connector by prying it straight up from the logic board.

  • Disconnect the microphone array by pulling its cable away from the logic board until it releases from its socket.

  • If possible, pull on the tape attached to the cable, rather than the cable itself, to reduce the risk of damage.

Open de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de microfoonopstelling door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.

Koppel de microfoonopstelling los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze los komt uit het contact.

Indien mogelijk trek je aan de tape die aan de kabel zit in plaats van aan de kabel zelf. Voor minimaliseer je het risico op schade.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.