Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 23
Disconnect the left speaker by pulling its cable away from the logic board until it releases from its socket. If possible, pull on the tape attached to the cable, rather than the cable itself, to reduce the risk of damage.
  • Disconnect the left speaker by pulling its cable away from the logic board until it releases from its socket.

  • If possible, pull on the tape attached to the cable, rather than the cable itself, to reduce the risk of damage.

Desconecta el altavoz izquierdo tirando de su cable fuera de la placa lógica hasta que se libere de su zócalo.

Si es posible, tira de la cinta que está conectada al cable, en lugar del propio cable, para reducir el riesgo de daños.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.