Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 19
Use a spudger to gently pry straight up on the long locking flap on the ZIF connector for the keyboard cable. Because this ZIF connector is so long, the locking flap fragile. Be careful and pry up slowly and in the middle so it doesn't snap.
  • Use a spudger to gently pry straight up on the long locking flap on the ZIF connector for the keyboard cable.

  • Because this ZIF connector is so long, the locking flap fragile. Be careful and pry up slowly and in the middle so it doesn't snap.

Utiliza una palanca para levantar suavemente la larga tapa de bloqueo del conector ZIF del cable del teclado.

Debido a que este conector ZIF es tan largo, la solapa de bloqueo es frágil. Ten cuidado y haz palanca lentamente y en el medio para que no se rompa.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.