Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Apply mild heat to the trackpad ribbon cable to soften the adhesive securing it to the battery.
  • Apply mild heat to the trackpad ribbon cable to soften the adhesive securing it to the battery.

  • You can use an iOpener, hair dryer, or heat gun, but be careful not to overheat the battery. The cable should be warm, but not too hot to touch.

Gebruik een beetje warmte op de lintkabel van het trackpad om de lijm eronder, die het aan de batterij bevestigt, te verzachten.

Je kunt hiervoor een iOpener, een föhn of een warmtepistool gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je de batterij niet oververhit. De kabel mag warm worden, maar niet te warm om aan te raken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.