Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Continue sliding the opening pick on the right side of your phone until all plastic clips on the right side are released. Continue sliding the opening pick on the right side of your phone until all plastic clips on the right side are released. Continue sliding the opening pick on the right side of your phone until all plastic clips on the right side are released.
  • Continue sliding the opening pick on the right side of your phone until all plastic clips on the right side are released.

Schuif je plectrum verder langs de rechterkant van je telefoon totdat je alle plastic klemmen aan de rechterkant los hebt weten te krijgen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.