Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 7 vertalen

Stap 7
Remove the back cover.
  • Remove the back cover.

  • After installing the back cover, apply strong, steady pressure to your phone for several minutes to help the adhesive form a good bond—a stack of heavy books works well.

Verwijder de achterste behuizing.

Zorg dat je, na het weer installeren van de achterste behuizing, gedurende een aantal minuten een stevige druk op de telefoon zet om ervoor te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Een stapel boeken op je telefoon leggen kan hierbij helpen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.