Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 5
Insert a fourth opening pick under the top left corner of the back cover near the camera. Slide the tip of the opening pick along the top edge of the phone to the right corner to cut the adhesive. Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Insert a fourth opening pick under the top left corner of the back cover near the camera.

  • Slide the tip of the opening pick along the top edge of the phone to the right corner to cut the adhesive.

  • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.

Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de achterste behuizing, dichtbij de camera.

Schuif de punt van je plectrum langs de bovenkant van de telefoon naar de rechter bovenhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.

Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.