Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
  • Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.

  • Place your opened MacBook on a table as pictured.

  • While holding the display and upper case together with your left hand, use your Torx driver to remove the remaining 6.5 mm screw from the lower display bracket.

MacBook 本体を開きます。ディスプレイが上部ケースに対して直角になるように開いてください。

画像に示したようにMacBookをテーブルに対して垂直に立てます。

左手でディスプレイと上部ケース両方を持ちながら、下部ディスプレイのブラケットから残りの6.5 mm トルクスネジを外します。

[* black] Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
[* black] Place your opened MacBook on a table as pictured.
-[* red] While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining 6.5 mm Torx screw from the lower display bracket.
+[* red] While holding the display and upper case together with your left hand, use your Torx driver to remove the remaining 6.5 mm screw from the lower display bracket.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.