Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-in side of the computer. Pull the display data cable connector straight away from its socket. Make sure to pull the connector straight away and not straight up from its socket.
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-in side of the computer.

  • Pull the display data cable connector straight away from its socket.

  • Make sure to pull the connector straight away and not straight up from its socket.

ディスプレイデーターケーブルロックに留められているプラスチックプルタブを掴み、コンピューターの DC-in側に向けて巻きます。

ディスプレイデーターケーブルコネクターをソケットからまっすぐ引き離します。

コネクターをソケットからまっすぐ持ち上げるのではなく手前に引いてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.