Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Peel back the small piece of black tape covering the right speaker cable.
  • Peel back the small piece of black tape covering the right speaker cable.

  • Be careful, as the power button ribbon cable is directly under this piece of tape.

Despegue el pequeño trozo de cinta negra que cubre el cable del altavoz

Tenga cuidado, ya que el cable plano del botón de encendido está directamente debajo de este trozo de cinta.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.