Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Lift and remove the left fan out of the upper case. Make sure to pull the left fan straight away to simultaneously pull the left fan ribbon cable out of its socket on the logic board.
  • Lift and remove the left fan out of the upper case.

  • Make sure to pull the left fan straight away to simultaneously pull the left fan ribbon cable out of its socket on the logic board.

上部ケースから左側ファンを持ち上げて外します。

左側のファンをまっすぐ持ちあげると同時に、左側のファンリボンケーブルもロジックボード上のソケットから持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.