Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the left fan ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the left fan ribbon cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.

スパッジャーの先端を使って、左側のファンリボンのケーブルZIFソケット上にあるフラップ全てを持ち上げます。

丁番のフラップのみに接触するようご注意ください。ソケット自体には触らないでください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.