Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 2
Remove the three 3.1 mm T5 Torx screws securing the right fan to the logic board assembly.
  • Remove the three 3.1 mm T5 Torx screws securing the right fan to the logic board assembly.

ロジックボードアセンブリに留められた右側ファンから 3.1 mm T5トルクスネジを3本外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.