Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8 vertalen

Stap 8
Remove the three 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case. Lift the optical drive from its right edge and pull it out of the computer.
  • Remove the three 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case.

  • Lift the optical drive from its right edge and pull it out of the computer.

上部ケースに光学ドライブを固定している2.5 mmプラスネジを3本外します。

光学ドライブを右側端から持ち上げて、デバイスから取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.