Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Wedge the flat end of a spudger beneath the left side of the I/O board data cable connector. Gently twist the spudger to disconnect the I/O board data cable connector from its socket on the logic board.
  • Wedge the flat end of a spudger beneath the left side of the I/O board data cable connector.

  • Gently twist the spudger to disconnect the I/O board data cable connector from its socket on the logic board.

スパッジャーの平面側先端を左側の出入力ボードのデータケーブルコネクターの下に差し込みます。

スパッジャーを丁寧にひねりながら、出入力ボードのデータケーブルコネクターの接続をロジックボード上のソケットから外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.