Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the flat end of a spudger to pry the right side of the I/O board data cable connector up off its socket on the I/O board. When prying the I/O board data cable connector from its socket, make sure to pry the connector itself and not the socket. Prying the socket may cause irreversible damage to the I/O board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the right side of the I/O board data cable connector up off its socket on the I/O board.

  • When prying the I/O board data cable connector from its socket, make sure to pry the connector itself and not the socket. Prying the socket may cause irreversible damage to the I/O board.

スパッジャーの平面側先端を使って、右側の出入力ボードデータのケーブルコネクターを出入力ボード上のソケットから引き上げます。

出入力ボードデータのケーブルコネクターをソケットから引き上げる際は、コネクターのみに接触するようご注意ください。ソケットには触らないでください。ソケットに触ってしまうと取り返しの付かないダメージを出入力ボードに与えてしまうことになります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.