Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 7 vertalen

Stap 7
Remove the battery. Be sure to remove the protective liner to expose the adhesive on your new battery before you set it in place.
  • Remove the battery.

  • Be sure to remove the protective liner to expose the adhesive on your new battery before you set it in place.

  • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.

  • If you are reusing your old battery during reassembly, you can reuse the existing adhesive to secure the battery during reassembly. Alternatively, remove the old adhesive with high isopropyl alcohol and a lint free cloth and use a small piece of double-sided tape such as Tesa 61395, or a dab of liquid adhesive such as E6000.

Verwijder de batterij.

Zorg dat je de beschermfolie op de batterij verwijdert zodat de lijm wordt blootgesteld, voordat je de batterij op z'n plek aanbrengt.

Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit tot een potentieel veiligheidsgevaar kan leiden.

Als je je oude batterij tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel hergebruikt, kun je de bestaande kleefstrip ook hergebruiken. Als deze niet meer bruikbaar is, kun je de oude lijmresten verwijderen met isopropyl alcohol en een stuk doek om vervolgens een stuk dubbelzijdige tape (zoals Tesa 61395) of een vloeibare lijm (E6000) te gebruiken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.