Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 48 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge.
  • For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge.

  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.

为了预防意外发生,我们建议您从逻辑板上断开电池连接器,以避免任何放电。

使用一个平端撬棒将电池连接器分离逻辑板插座。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.