Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 48 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge.
  • For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge.

  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.

作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.