Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 48 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge.
  • For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge.

  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.

Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.

Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.